REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Neuro Latino Oy, Laaksokatu 8 B 11 04410 Järvenpää

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ Tero Laakso P. +358 50 528 1707 – Sähköposti: tero.laakso@neurolatino.fi

REKISTERIN NIMI Neuro Latino Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Neuro Latino Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Neuro Latino Oy:n verkkokaupasta palveluja.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Neuro Latino Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Neuro Latino Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Neuro Latino Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Neuro Latino Oy:n saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Neuro Latino Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Neuro Latino Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Neuro Latino Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse toimisto@neurolatino.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Neuro Latino Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Neuro Latino Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Neuro Latino Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Neuro Latino Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.