Neuro Latino on soolotanssitunti, jossa tanssitaan erilaisia lattaritansseja. Tanssituntien askelsarjat sekä musiikin tempo soveltuvat henkilöille, joilla on neurologinen sairaus. Tunnit sopivat erinomaisesti myös ikääntyneille. Tunnit sisältävät harjoitteita sekä lyhyitä tanssisarjoja.

Neuro Latino on myös verkkopohjainen harjoitteluohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden osallistua lattaritanssitunnille oman aikataulun mukaisesti riippumatta asuinpaikasta.

Mitä on Neuro Latino?

Neuro Latinon helpot tanssisarjat, selkeät videot sekä musiikkilinkit löytyvät jäsenille tarkoitetulta sivulta, jonka saa käyttöönsä kuukausimaksua vastaan. Harjoitteluohjelmaan voi liittyä joko kuukausi- tai vuositilaajana sekä yksityishenkilö että hoivakoti tai palvelutalo.

Syksyllä 2016 Peppi Haapala ja Tero Laakso keskustelivat tanssiterapiasta ja sen suosiosta maailmalla. Suomessa tarjontaa löytyi vähän ja se herätti kiinnostuksen tuoda Suomeen jotain uutta. ”Aika pian totesimme, että sellaista tanssitarjontaa, jota me lähdimme etsimään, ei ole tai se on hyvin nykytanssi/voimistelupohjaista. Niin päätimme luoda oman tanssiliikuntatuotteen, jolle uskomme olevan paljon kysyntää” kertoo yrityksen osakas Tero Laakso.

Tanssiminen on monipuolista ja tehokasta liikuntaa. Aivotutkimus vahvistaa tanssin myönteisen vaikutuksen aivoterveyteen ja hyvinvointiin. Tanssiminen ja musiikin kuuleminen aktivoivat aivoja laaja-alaisesti eri aistikanavien kautta. Tanssiessa näemme toisen henkilön tai itsemme peilin kautta liikkuvan, kuulemme musiikin, tunnemme kehomme liikkeet ja aistimme kehon liikkeissä tapahtuvat muutokset, kuten käsien kurkottelut ja liikkeiden suunnanmuutokset. Liikkuminen nostaa sykettä ja lihakset vahvistuvat säännöllisen harjoittelun myötä. Musiikki herättää meissä tunteita ja muistoja. ”Tanssin askelkuvioiden ja koreografioiden opettelut aktivoivat tarkkaavaisuutta ja edistävät uusien taitojen oppimista. Myös muisti virkistyy. Tanssitunnilla luomme kontakteja toisiin tanssijoihin ja koemme yhteenkuuluvuutta, voimme hyvin” taustoittaa yrityksen toinen osakas Peppi Haapala.

Tanssitutkimus vahvistaa tanssin kuuluvan kaikille. Tanssia suositellaan harjoituksena ikääntyville ja henkilöille, joilla on neurologinen sairaus. Esimerkiksi Parkinsonin taudissa tanssilla on myönteistä vaikutusta taudin motorisiin ja ei-motorisiin oireisiin. Tanssia suositellaan perinteisen kuntoutuksen, fysioterapiaa, tukevaksi harjoitukseksi. Tanssi edistää toimintakykyä myös monien muiden neurologisten sairauksien, kuten aivoverenkierron häiriöiden, muistisairauksien ja MS-taudin, kohdalla.

Miksi Neuro Latino?

Neuro Latinon soolotanssitunnit on suunniteltu ihmisille, joilla on neurologinen sairaus. Ne soveltuvat hyvin myös ikääntyneille. Tuntien koreografioissa on huomioitu musiikin rytmi ja tanssisarjojen soveltuvuus erityisryhmille. Tanssit ovat mukautettuja askelkuvioiltaan. Voit tanssia latinotanssit joko seisten tai istuen.

Haluatko ohjaajaksi?

Neuro Latino Oy järjestää ohjaajakoulutuksia, joiden avulla esimerkiksi tanssinopettajat ja –ohjaajat sekä fysioterapeutit saavat valmiudet tuntien järjestämiseen. Koulutuksissa tulevat ohjaajat perehtyvät erityisryhmien aivoterveyden ja sairauden piirteisiin, kuten esimerkiksi Parkinsonin taudin tai muistisairauksien oirekuvaan. He saavat tietoa alan viimeisimmistä tutkimuksista liittyen tanssin terveysvaikutuksiin ja sen merkityksestä kohderyhmän vaatimuksiin. Koulutuksessa harjoitellaan erilaiset koreografiat tuntikäyttöön. Ohjaajille järjestetään vuosittain täydennyskoulutuksia.

Ota rohkeasti yhteyttä!